Izvođenje šipova Koridor 10-Istočni krak, Bancarevo, Srbija

Izvođenje šipova Koridor 10-Istočni krak, Bancarevo, Srbija

SRB: Izvođenje šipova Koridor 10-Istočni krak, Bancarevo, Srbija

ENG: Piling works for Corridor 10 – East part, Bancarevo


Scroll